Visuljak Spiderman 2
I NASTAVKU VISULJKA NIŠTA SE NIJE PROMJENILO. JEDNAKO ZABAVNO TREBA PRELAZITI RAZINE U STILU SPIDERMANA.
Zanimljiva igra u kojoj razine prelazimo u stilu Spidermana, njihajući se i ispaljivajući nit na kojoj visimo. Naravno da je to opasno pa ozljede prijete, a ima i krvi.