Uredski psihopat
Više loših dana na poslu, mobbing, stres i tako sve redom. Nakupi se i onda dođe do ovakvih situacija...