Piranja igre
Slatkovodna riba, strašno grabežljiva. Živu u Južnoj Americi. Postoji 6 rodova s tridesetak vrsta. Piranje su duge 15-25 cm, iako su nađeni neki primjerci dugi čak 43 cm. (Wikipedia)