MORSKI PASIJANS
MORSKI PASIJANS JE SLAGANJE KARATA S MORSKOM POZADINOM.
Pasijans i pozdaina more koje se lagano ljuljuška! Treba li što više za brzinski odmor? Naravno da ne. Uživaj